Meghívott előadók


 

Dr. Perlusz Andrea

dékánhelyettes, főiskolai tanár ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

website

Gondolatok az integrációról–inklúzióról a képzés és gyakorlat összefüggésében

Hazánkban az 1993-as évektől kezdődően jelent meg legális alternatívaként az integrált nevelés-oktatás gyakorlata, mely napjainkban a sajátos nevelési igényű gyermekek több, mint 70%-át érinti. A köznevelés és a felsőoktatás számára egyaránt kihívás, hogy felelhetünk meg a neurodiverzitás, a diszkriminációmentesség és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek a mindennapok gyakorlatában. Előadásomban az integráció/inklúzió napjainkban – számomra – legfontosabb kérdéseit tekintem át az Inkluzív oktatás ökoszisztéma-modelljén (Bronfenbrenner 2001, European Agency 2017b) keresztül. Az előadásban szó lesz az integráció/inklúzió jogszabályi és szakpolitikai hátteréről, a képzés, a folyamatos szakmai fejlődés és a támogatás lehetőségeiről, a szakmák közötti együttműködés fontosságáról, az inkluzív intézményvezetés fogalmáról, valamint az integráció/inklúzió társas‑szociális készségek fejlesztésére gyakorolt hatásáról, kitekintve az Adj egy ötöst! szemléletformáló program eredményeire (https://adjegyotost.hu/).

Kulcsszavak: integrált nevelés, inkluzív oktatás, ökoszisztéma-modell, inkluzív intézményvezetés, szemléletformálás


 

Dr. Kasik László

egyetemi docens SZTE Neveléstudományi Intézet

website

A társas problémák megoldásának jellemzői gyermek- és serdülőkorban

Igen sok külföldi – és egyre több hazai – kutatás foglalkozik a szociálisprobléma-megoldás életkori és nem szerinti sajátosságaival, a fejlődését meghatározó moderátor- és mediátorváltozókkal, fejlesztési lehetőségeivel, valamint e motivációs-érzelmi, kognitív és viselkedéses folyamat különböző személyiségjellemzőkkel való kapcsolatával. A kutatások eredményei alapján a szociálisprobléma-megoldás mikéntje nagymértékben meghatározza társas működésünket, pszichés jóllétünket és tanulmányi-szakmai sikerességünket egyaránt. Az előadás első részében a szociálisprobléma-megoldás elméleti modelljeiről, illetve az e modellek alapján kidolgozott mérőeszközökkel végzett hazai vizsgálatok eredményeiről lesz szó: miért tekinthetünk az óvodásokra problémamegoldó hősökként; miért optimistábbak egy-egy problémahelyzet megoldásával kapcsolatban az alsó tagozatosok, mint a serdülők; illetve a negatív énhatékonyság érzése miként eredményezi a nehéz társas helyzetek egyre gyakoribb elkerülését a serdülőkor előrehaladtával. Az előadás második részében a szociálisprobléma-megoldás és más jellemzők (pl. szorongás, perfekcionizmus, együttműködés, családi háttér) kapcsolatának főbb sajátosságait mutatom be. Ezen összefüggések a szociálisprobléma-megoldás folyamatának komplexebb megértését, valamint az ezt fókuszba állító iskolai programok kidolgozását is segítik.


 

Prof. dr. Steklács János

egyetemi tanár PTE Neveléstudományi Intézet

website

Jelen és jövőkép az oktatásban a 2020-21-es pandémia után

Az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány terjedésének megállítása, megelőzése miatt a társadalom életének szinte minden területén jelentős változásokat tapasztalhattunk. Az elkövetkező hónapok, évek egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan tudjuk ezek közül a kedvezőket megőrizni, a kedvezőtleneket pedig visszaszorítani. Az előadás arra vállalkozik, hogy az oktatási rendszer járvány következtében adódott helyzetre tett reakcióit áttekintse, értékelje, elsősorban a tanítás és tanulásmódszertani szempontból, továbbá a megállapítások alapján megfontolásra ajánljon néhány adódó problémát, kérdést, illetve gondolatokat osszon meg a megoldást illetően.

Szót ejtünk a nemzetközi szintéren történő fejlődési, oktatáspolitikai tendenciákról, megváltozott tanulói és pedagógusi szerepről, az alapképességek kialakulásának területén történt valószínűsíthető következményekről. Áttekintünk néhány olyan, az iskolarendszer funkciójára és működésére, tanári és tanulói szerepre vonatkozó állandó, időtlen, konvencionálisan elfogadott értékké vált jellemzőt, amelynek eredeti állapotába történő visszaállítása véleményünk szerint a következő hónapok, évek legfőbb feladata, valamint felhívjuk a figyelmet néhány olyan bizonyított és valószínűsíthető káros következményre, amelyek csökkentése, visszaszorítása nézetünk szerint az oktatás másik különösen fontos feladata napjainkban.


 

Kaposvár

Hírek

Galéria

Konferenciáról készült képek megtekinthetők itt.

2021-09-16 06:01:11

Új absztrakt-benyújtási határidő

A 2021. évi Képzés és Gyakorlat konferencián meghosszabbítjuk a szakmai anyagok benyújtásának a határidejét 2021. június 2. szerda 24 óráig.

2021-05-21 14:41:00

Regisztráció

Regisztráció kezdete – 2021. április 20.

 
2021-03-12 00:00:01

„A weboldal a Pedagógiai Értékelési Konferencia alapján készült”