Keynote speakers


 

Dr. Perlusz Andrea

dékánhelyettes, főiskolai tanár ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

website

Gondolatok az integrációról–inklúzióról a képzés és gyakorlat összefüggésében

Hazánkban az 1993-as évektől kezdődően jelent meg legális alternatívaként az integrált nevelés-oktatás gyakorlata, mely napjainkban a sajátos nevelési igényű gyermekek több, mint 70%-át érinti. A köznevelés és a felsőoktatás számára egyaránt kihívás, hogy felelhetünk meg a neurodiverzitás, a diszkriminációmentesség és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek a mindennapok gyakorlatában. Előadásomban az integráció/inklúzió napjainkban – számomra – legfontosabb kérdéseit tekintem át az Inkluzív oktatás ökoszisztéma-modelljén (Bronfenbrenner 2001, European Agency 2017b) keresztül. Az előadásban szó lesz az integráció/inklúzió jogszabályi és szakpolitikai hátteréről, a képzés, a folyamatos szakmai fejlődés és a támogatás lehetőségeiről, a szakmák közötti együttműködés fontosságáról, az inkluzív intézményvezetés fogalmáról, valamint az integráció/inklúzió társas‑szociális készségek fejlesztésére gyakorolt hatásáról, kitekintve az Adj egy ötöst! szemléletformáló program eredményeire (https://adjegyotost.hu/).

Kulcsszavak: integrált nevelés, inkluzív oktatás, ökoszisztéma-modell, inkluzív intézményvezetés, szemléletformálás


 

Dr. Kasik László

egyetemi docens SZTE Neveléstudományi Intézet

website

Characteristics of the social problem-solving in childhood and adolescence

A lot of not Hungarian – and more and more Hungarian – research deals with the age and gender characteristics of the social problem-solving, moderator and mediator variables, development opportunities, and the relationship of this motivational-emotional, cognitive and behavioral process with different personality traits. Based on the results of the research, the way of the social problem-solving largely determines our social functioning, mental well-being and academic-professional success. The first part of the lecture will focus on the theoretical models of the social problem-solving, and the results of the Hungarian research carried out with the measurement tools developed on the basis of these models: why we can consider preschoolers as problem-solving heroes; why children are more optimistic than adolescents if they are in a problem situation; and how the feeling of negative self-efficacy results in more and more avoidance of difficult social situations as adolescence progresses. In the second part of the lecture, I present the relationship between the social problem-solving and other characteristics (e.g., anxiety, perfectionism, cooperation, family background). These relationships help to provide a more complex understanding of the process of social problem-solving, as well as to develop the social problem-solving school programs.


 

Prof. dr. Steklács János

egyetemi tanár PTE Neveléstudományi Intézet

website

Jelen és jövőkép az oktatásban a 2020-21-es pandémia után

Az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány terjedésének megállítása, megelőzése miatt a társadalom életének szinte minden területén jelentős változásokat tapasztalhattunk. Az elkövetkező hónapok, évek egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan tudjuk ezek közül a kedvezőket megőrizni, a kedvezőtleneket pedig visszaszorítani. Az előadás arra vállalkozik, hogy az oktatási rendszer járvány következtében adódott helyzetre tett reakcióit áttekintse, értékelje, elsősorban a tanítás és tanulásmódszertani szempontból, továbbá a megállapítások alapján megfontolásra ajánljon néhány adódó problémát, kérdést, illetve gondolatokat osszon meg a megoldást illetően.

Szót ejtünk a nemzetközi szintéren történő fejlődési, oktatáspolitikai tendenciákról, megváltozott tanulói és pedagógusi szerepről, az alapképességek kialakulásának területén történt valószínűsíthető következményekről. Áttekintünk néhány olyan, az iskolarendszer funkciójára és működésére, tanári és tanulói szerepre vonatkozó állandó, időtlen, konvencionálisan elfogadott értékké vált jellemzőt, amelynek eredeti állapotába történő visszaállítása véleményünk szerint a következő hónapok, évek legfőbb feladata, valamint felhívjuk a figyelmet néhány olyan bizonyított és valószínűsíthető káros következményre, amelyek csökkentése, visszaszorítása nézetünk szerint az oktatás másik különösen fontos feladata napjainkban.


 

Kaposvár

News

Photos

The photos taken at the conference can be found at this link.

 

2021-09-16 04:04:07

Proposal submission deadline extended

The deadline for proposal submission for the Training and Practice International Conference on Educational Science 2021 has been extended till Wednesday, 2 June, 24:00 CET.

2021-05-21 14:41:31

Online Registration

Online Registration and Abstract submission open on 20 April 2021

2021-03-12 00:00:01

„The website was developed based on the Conference on Educational Assessment”